Sıfır Atık Ve Premium Çevre İlişkisi

Gönderildiği yer: scrap-baling-press-machines-tr | 0

Hedef Sıfır Atık

Dünya genelinde nüfusun hızlı artışı ve teknolojinin gelişmesi tüketim çılgınlığını da beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak da kısa ömürlü ve sonuçta atığa dönüşen ürünler çoğalmıştır. Yemekten tutun da sürekli değişen teknoloji ile elektronik aletlere kadar dev çöp yığınları doğayı kirletmeye başlamıştır.Dünyamızdaki kaynakların da sabit olduğu düşünülürse yakın zaman içinde bu ürünlerin yeniden üretilememesi ve açlığın baş göstermesi kaçınılmaz gibidir. Yakın zaman içinde oluşacak bu durumu engellemek için dünya genelinde kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için sıfır atık projeleri geliştirilmiş ve işletmeler tarafından kullanılması yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Ülkemizde de bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Nasıl Dönüşüm Sağlanır?

Uygulanagelen yönetmeliklerle zorunlu tutulan geri dönüşüm firmaları ellerinde bulunan mevcut makinelerle atıklarını yıkarlar, kuruturlar, öğütürler ve yeniden kullanılabilir hammaddelere dönüştürürler. Bu dönüşüm sırasında dev makinelerden faydalanırlar. İşletmelerin bir kısmı bu işlemi sahip olduğu makineler yardımıyla tamamlarken bir kısmı sadece bu işlemler için kurulmuş işletmelerle anlaşarak atıklarını geri dönüşüme tabi tutarlar.

Geri dönüşüm makinelerinden en önemlisi ve sık kullanılanı kompost makineler olarak bilinmektedir. Sıfır atık kapsamında bu makineler yemek öncesi ve yemek sonrası oluşan atıklar ile sebze meyve kabukları gibi tüketilmeye müsait olmayan organik atıkları içeriği zengin doğal gübrelere dönüştürürler. Bu geri dönüşüm sayesinde dev çöp yığınları oluşturabilecek ve doğanın kirlenmesine neden olabilecek günlük oluşan yemek atıkları yeniden ekonomiye kazandırılmakta ve insanlığa faydalı bir ürün haline gelmektedir. Bu makinalar sayesinde işletmeler klasik yöntemle otuz gün sürecek zahmetli bir işlemi bir gün gibi kısa bir zamanda otomatik olarak gerçekleştirerek iş gücü ve zamandan tasarruf etmektedir. Ayrıca elde edilen ürün piyasada satış oranı yüksek olduğundan işletmelere gelir olanağı da yaratmaktadır.

Kompost makineler uzmanlar tarafından doğal işlemlere müdahale edilmesi nedeni ile eleştirilebilmektedirler. Sonuçta çıkan ürünün organik olmadığı görüşü genel olarak kanıtlanamasa da hala tartışılmaktadır.

Bu tartışmalar süre dursun sıfır atık kapsamında geri dönüşüm için üretilen makineler arasında boyut ve kapasitesi ile evler dahil tüm işletmelerde kullanım olanağı onları gözde yapmaya devam edecektir.